หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไป

2021-12-21T15:43:06+07:00

หลักสูตร BLS-NHCP สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่บุคคลากรทางการแพทย์ เนื้อหาหลักสูตรมีความเหมาะสมเข้าใจง่าย สามารถนำไปปฏิบัติกรณีเกิดเหตุการณ์จริงได้ การฝึกอบรมประกอบด้วยการเรียนรู้ทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติร่วมกับ ชุดฝึกการเรียนรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ ALIVE Training kit สามารถวัดประสิทธิภาพการกดหน้าอกได้แบบเสมือนจริง (Real Time) ตั้งโปรแกรมการฝึกการใช้งานเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator: AED) แบบจำลองสถานการณ์ (Shock-Non Shock) พร้อมระบบประมวลผลด้วยเทคโนโลยี AI จาก Alive OS

New Courses

Contact Info

95/7 ม.10 ตำบล บ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000

Phone: +6681-570-7778

Web: SIAM TOOL

เรื่องล่าสุด

Go to Top