ALIVE Sharity : by MOTORLANCE CHIANGMAI

ALIVE  ร่วมกับทีมครูจิตอาสาจาก MOTORLANCECHIANGMAI นำชุดฝึก ALIVE ชุดฝึกการทำ CPR และ
เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติแบบจำลอง AED Trainer แบ่งปันความรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้กับสามเณร
โรงเรียนสามัคคีทานวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 100 รูป
.

เพราะทุกวินาทีมีค่า “หนึ่งคนเป็น…หลายคนรอด”

ชุดฝึก ALIVE เป็นชุดฝึกการปั๊มหัวใจเสมือนจริงดำเนินการวิจัยโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

มากกว่านั้นชุดฝึกปั๊มหัวใจเสมือนจริงนี้ยังได้รับการทดสอบความแม่นยำผลิตภัณฑ์แล้วจากหน่วยวิจัยวัสดุและนวัตกรรมทางการแพทย์
ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จากผลการรับรองระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำนี้จึงทำให้ผู้อบรมเชื่อมั่นในมาตรฐานชุดการฝึก