ALIVE SHARITY  by : MOTORLANCECHIANGMAI 
ALIVE SHARITY  by : MOTORLANCECHIANGMAI กับทีมครูจิตอาสา
นำชุดฝึก ALIVE ชุดฝึกการทำ CPR และเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติแบบจำลอง AED Trainer
แบ่งปันความรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้กับสามเณร
โรงเรียนสามัคคีทานวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ และทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
.
เพราะทุกวินาทีมีค่า “หนึ่งคนเป็น…หลายคนรอด”