ALIVE Sharity : Alive by iris ขอขอบคุณ “#โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล
ที่ได้ให้ “อุปกรณ์ชุดฝึกการเรียนรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR และ AED ” ของเรา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสื่อ การเรียนรู้ “
การฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR การช่วยฟื้นคืนชีพ)”
ให้กับนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา จำนวน 60 คน และขอขอบคุณ คณะบุคคลากรทุกท่าน
ที่ได้ช่วยเผยแพร่ความรู้ผ่านอุปกรณ์ของเรา
ชุดฝึก ALIVE เป็นชุดฝึกการปั๊มหัวใจเสมือนจริงดำเนินการวิจัยโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และ บริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มากกว่านั้นชุดฝึกปั๊มหัวใจเสมือนจริงนี้
ยังได้รับการทดสอบความแม่นยำผลิตภัณฑ์แล้วจากหน่วยวิจัยวัสดุและนวัตกรรมทางการแพทย์
ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
จากผลการรับรองระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำนี้จึงทำให้ผู้อบรมเชื่อมั่นในมาตรฐานชุดการฝึก
.
#Alivebyiris บริการ เช่า-ยืม และจัดจำหน่าย ชุดฝึกการเรียนรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ ด้วยการ ทำ CPR และ AED Trainer
.