HOME

MANIKINS

ALIVE ONE TRAINING SAVES LIVES

previous arrow
next arrow
Slider

HOW IT WORKS?

What?

ชุดฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพแบบครบวงจรด้วยหุ่นฝึกอัจฉริยะและเครื่องฝึก AED

When?

อุปกรณ์ใช้สอนเมื่อไหร่ก็ได้จะเรียนได้ตลอดเวลา

Why?

ALIVE จะช่วยให้การฝึกที่มีประสิทธิภาพ และสะดวกสบายมีงานวิจัยรับรอง

Where?

เรียนได้ทุกๆ ที่ทั้งที่บ้าน โรงเรียนหรือโรงพยาบาล

Who?

ทุกคนรวมทั้ง “คุณ”มีโอกาสที่จะได้รับการช่วยเหลือและเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ